Den gode forflytning

Find først og fremmest ud af hvad borgeren kan. Husk at der kan være forskel i løbet af dagen, så noget af det borgeren kan klare om formiddagen, kan han/hun måske ikke om eftermiddagen, og at der kan være forskel fra dag til dag. Så der findes ikke nødvendigvis én perfekt måde at forflytte én person på.

Du skal skabe en god kontakt og så vidt muligt, have ro omkring forflytningen.

Udnyt borgerens ressourcer. Alt hvad borgeren selv kan, skal han/hun. Selv små ting kan lette en forflytning ganske betragteligt. Kan borgeren nå sengehesten og trække sig om på siden, så sejlet kan lægges på plads, kan borgeren selv rykke sig frem eller tilbage på stolen, skubbe fra på armlænet, bøje eller løfte benet osv.

Tænk på at bruge det normale bevægemønster. Det er ikke naturligt at rejse sig fra en stol med bagdelen helt tilbage på sædet og hofter og knæ i 90°. Så tænk på hvordan en forflytning normalt udføres og også hvordan den kan gøres, da ikke alle har fuldstændigt ens bevægemønstre.

Er du i tvivl så brug et hjælpemiddel. Hvis du er usikker på, om borgeren kan klare forflytningen, er det bedre både for borgeren og dig, at bruge et hjælpemiddel. Dit helbred går forud for borgerens ønsker, hvis borgeren måske ikke er realistisk i forhold til, hvad han/hun selv kan klare.

De fysiske rammer skal være i orden. Er der nok plads, nok lys, skridsikkert underlag? Sørg for at skabe ordentlige rammer til at udføre forflytningen.

Planlæg forflytningen før du går i gang. Sørg for at borgeren ved, hvad der skal foregå og hav de nødvendige hjælpemidler og remedier parat. Er I to, så sørg for at rollerne er fordelt, så der ikke opstår tvivl om, hvem der skal gøre hvad.

Skab dialog. Det er ofte givtigt at være to om en forflytning. Også selvom du måske godt kan klare forflytningen selv. Det kan give jer mulighed for at vejlede hinanden og få inspiration til, hvad man evt. kan gøre anderledes.

Sidst, men ikke mindst, så sørg for at have den rette uddannelse. Uddannet personale føler sig mere sikkert, og kan vurdere, hvordan en forflytning skal udføres.

Har I behov for undervisning i forflytninger, så kontakt Ergonomikonsulenten og få et uforpligtende tilbud på hvad jeg kan tilbyde jer..

Du kan desuden læse mere om forflytninger på bl.a.:

Lad vores samarbejde begynde

Kontakt

Ergonomikonsulenten

v/aut. Ergoterapeut Heidi Nytofte
Viby Sjælland
[email protected]
+45 28 93 03 16

Træffetider

Træffes bedst mandag til fredag kl. 8.30-16. Svarer jeg ikke, så læg en besked og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

Læs også: Privatlivspolitik