Priseksempler

Priseksempel 1:

Kontorarbejdsplads med 50 ansatte. 7 ansatte har problemer med smerter i nakke og skuldre.

De tilbydes:

 1. Gruppevejledning i forhold til generelle ergonomiske principper, gennemgang af indstillingsmuligheder af deres stole, diskussion om hvad kan de gøre anderledes i forhold til nu, hvad skal de gøre mere af og hvad gør de rigtigt?
 2. 43 individuelle vejledninger i forhold til indstilling af stol og bord, placering af skærm, mus, tastatur mv., og indretningen af deres kontorarbejdsplads
 3. 7 individuelle vejledninger i forhold til indstilling af stol og bord, placering af skærm, mus, tastatur mv., og indretningen af deres kontorarbejdsplads, samt rådgivning i forhold til eventuelle øvelser, arbejdsstillinger de skal undgå/mindske, samt eventuelt rådgivning om nyanskaffelser af hjælpemidler, der kan reducere smerterne hos de syv ansatte med ondt i nakke og skuldre.
 4. Opfølgning efter 3 måneder.

Pris for ergonomisk vejledning:

Kr. 29.995 + moms.

Samt tilbud om abonnementsløsning med 2 årlige besøg til kr. 1.195 + moms pr. måned.

Priseksempel 2:

Integreret daginstitution med 14 ansatte, heraf 1 køkkenmedhjælper. Flere ansatte har haft problemer med ondt i ryggen med sygedage til følge.

De tilbydes:

 1. Vurdering af arbejdsstillinger i løbet af en arbejdsdag (Ergonomikonsulenten følger medarbejderne en arbejdsdag, og udarbejder en analyse af nuværende arbejdsstillinger – hvad skal de fortsætte med og hvad bør de ændre på?)
 2. Undervisning i hensigtsmæssige arbejdsstillinger (tager udgangspunkt i den udarbejdede analyse med fokus på denne arbejdsplads).
 3. Gennemgang af indretningen i hele institutionen, herunder rådgivning i hensigtsmæssig indretning og eventuelle nyanskaffelser.
 4. Gruppevejledning i forhold til ergonomi i daginstitutioner, inkl. køkken.
 5. Opfølgning efter 3 måneder.

Pris for ergonomisk vejledning:

Kr. 15.000 + moms.

Samt tilbud om abonnementsløsning med 2 årlige besøg til kr. 695 + moms pr. måned.

Priseksempel 3:

7 ansatte på værksted for fysisk og psykisk handicappede. 5 borgere er kørestolsbrugere og har behov for fuld hjælp til alle forflytninger. 1 ansat har været sygemeldt i en længere periode på grund af smerter i ryggen.

De tilbydes:

 1. Vurdering af arbejdsstillinger i løbet af en arbejdsdag, herunder også vejledning i givne situationer med borgere og ansatte (Ergonomikonsulen-ten følger medarbejderne en halv arbejdsdag, og udarbejder en analyse af nuværende arbejdsstillinger i forbindelse med:
  • Forflytninger på toilettet.
  • Spisesituationerne.
  • At de ansatte går rundt med borgerne (både gående og i kørestol).
 2. Gennemgang af nuværende hjælpemidler og hvordan man bruger dem rigtigt, herunder eventuelt vejledning i nyanskaffelser.
 3. Gruppevejledning i forflytninger (tager udgangspunkt i den udarbejdede analyse med fokus på denne arbejdsplads).
 4. Opfølgning efter 3 måneder.

Pris for forflytningsvejledning:

Kr. 8.500 + moms.