Hvad er Muskel- og SkeletBesvær (MSB)?

MSB er en samlet betegnelse for sygdomme og besvær i muskler, sener, knogler og led. Lidelserne kan føre til funktions- og aktivitetsbesvær og er ofte forbundet med betydelige smerter.

Typiske eksempler på MSB er ondt i ryggen, slidgigt, leddegigt, knogleskørhed, piskesmæld og musearm.

Årsagerne kan være meget forskellige og en kombination af fx arv, overbelastning, svag muskulatur og psykosociale forhold som f.eks. stress.

Fysisk aktivitet kan forebygge og lindre de mest udbredte former for MSB. På kontorarbejdspladser, som jeg har erfaring med, er det meget effektivt at lave målrettede øvelser både med og uden belastning. Du kan læse mere i mit indlæg: “Lav øvelser på kontoret få minutter om dagen“.

MSB ondt i nakke

Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem MSB, samt faktorer i det psykiske arbejdsmiljø.

Problemer med smerter i muskler og led (MSB) skyldes altså ikke kun fysiske belastninger, men kan også påvirkes af det psykiske arbejdsmiljø, fx samarbejde med kollegaer og leder, indflydelse på egen arbejdsdag og om man føler sig stresset.

Faktormodellen

Faktor-modellen fra BFA viser, hvilke områder der har en påvirkning på muskel- og skeletbesvær – både positivt og negativt.

Følgende forhold kan være risikofaktor for udvikling af kronisk MSB:

  • Dårlig fysisk form.
  • Overvægt.
  • Stress.
  • Arbejdsbetingede smerter.

Hos Sundhedsstyrelsen kan du læse mere om Muskelskeletlidelser og hvilken indsats virksomheder kan gøre.

Hvis du eller en af dine medarbejdere har problemer med arbejdsbetingede smerter, er der risiko for at smerterne bliver kroniske. Du kan Kontakte Ergonomikonsulenten og høre mere om, hvilke ydelser jeg kan tilbyde dig og dine medarbejdere, så I undgår MSB med mange sygedage til følge.