Fra stillesiddende til strålende

Optimer den mentale sundhed med aktivitet og bevægelse

Er du på udkig efter nye måder til at forbedre arbejdsdagen?

Så er du kommet til det rette sted, for det vil jeg rigtig gerne hjælpe dig med.

Min workshop “Fra Stillesiddende til Strålende” tilbyder jer mulighed for at udforske fordelene ved en mere aktiv tilgang til arbejdet, som styrker jeres mentale sundhed og trivsel.

Tag det første skridt mod en sundere arbejdsdag:

Workshop om Mental sundhed
Jeg hjælper din virksomhed skridtet videre til at skabe en sund og bæredygtig arbejdsplads

Investering i medarbejdernes mentale sundhed betaler sig

Stress koster hvert år danske arbejdspladser 16,4 mia. kr.

Knap hver femte lønmodtager svarer, at de ofte eller hele tiden har følt sig stresset inden for de seneste 14 dage. Lidt over halvdelen af disse angiver alene arbejdet som den vigtigste kilde til stress.

I Danmark, ligesom mange andre steder i verden, er opmærksomheden på den mentale trivsel stigende. Stress, udbrændthed og andre mentale sundhedsudfordringer påvirker ikke kun enkeltpersoner, men også arbejdspladser og samfundet som helhed.

Som arbejdsgiver er det afgørende at prioritere medarbejdernes trivsel af flere grunde.

For det første kan en god mental sundhed blandt medarbejderne føre til øget produktivitet, lavere sygefravær og højere jobtilfredshed. Desuden har en trivselsorienteret arbejdspladskultur en positiv indvirkning på medarbejdernes motivation, engagement og loyalitet.

Ved at investere i medarbejdernes trivsel viser du som arbejdsgiver også, at du værdsætter dine medarbejderes velbefindende, og er interesseret i at skabe et sundt og støttende arbejdsmiljø. Dette kan være afgørende for at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere i en konkurrencepræget arbejdsmarkedssituation.

Derfor er det mere end blot en god gerning at prioritere medarbejdernes trivsel – det er en investering i virksomhedens succes og langsigtede bæredygtighed.

7 tegn på at I har brug for at forbedre den mentale sundhed med mere aktivitet og bevægelse

Øget stressniveau blandt medarbejderne, måske udtrykt ved hyppigere sygefravær, lavere produktivitet eller dårligere stemning på arbejdspladsen.

Stigende antal klager over fysiske smerter og ubehag, især i nakke, skuldre og ryg, som kan være tegn på for meget stillesiddende arbejde.

Lavere motivation og engagement blandt medarbejderne, hvilket kan påvirke arbejdsresultaterne og teamets samarbejde.

Hyppigere tilfælde af træthed og mangel på energi, selv efter pauser eller ferier, hvilket kan indikere behovet for mere fysisk aktivitet i løbet af arbejdsdagen.

Manglende følelse af samhørighed og fællesskab på arbejdspladsen, hvilket kan skyldes begrænset mulighed for social interaktion og bevægelse i løbet af arbejdsdagen.

Stigende antal medarbejdere, der rapporterer om følelsesmæssig belastning eller symptomer på stress, angst eller depression.

Generel nedgang i arbejdsglæde og tilfredshed med jobbet blandt medarbejderne, hvilket kan være et tegn på, at der er behov for at fokusere mere på mentalt velvære og trivsel på arbejdspladsen.

Kan du genkende dig selv eller dine medarbejdere i nogle af ovenstående punkter, så kan det være, at Workshoppen “Fra stillesiddende til strålende”, kan hjælpe jer godt på vej til bedre trivsel og mental sundhed på arbejdspladsen.

Har du brug for sparring til, hvordan I kan løse disse udfordringer, er du velkommen til at booke en afklarende samtale, hvor vi i løbet af en halv time både får vendt jeres problematikker, hvad der eventuelt kan være jeres næste skridt, og ikke mindst om jeg er den rette til at hjælpe jer videre, eller om det er en anden form for hjælp og støtte, I har brug for.

Hvad får du ud af workshoppen?

Deltagelse i workshoppen “Fra Stillesiddende til Strålende” repræsenterer en investering i jeres  virksomheds vigtigste ressource – jeres medarbejdere.

Ved at bruge noget af medarbejdernes tid på denne workshop kan virksomheden forvente en række værdifulde gevinster:

Opdag betydningen af fysisk aktivitet for medarbejdernes mentale sundhed:

Få en forståelse for, hvordan små ændringer i den daglige rutine kan påvirke medarbejdernes mentale velvære, hvilket kan føre til øget produktivitet og jobtilfredshed.

Få indsigt i stressreducerende aktiviteter:

Lær hvordan regelmæssig aktivitet kan bidrage til at reducere stressniveauet blandt medarbejderne, hvilket kan føre til lavere sygefravær og øget fokus og engagement på arbejdspladsen.

Lær at integrere bevægelse uden at miste produktiviteten:

Få praktiske strategier til at indarbejde bevægelse i medarbejdernes arbejdsdag på en måde, der ikke går ud over produktiviteten, hvilket kan bidrage til at skabe et mere dynamisk og energifyldt arbejdsmiljø.

Skab en dynamisk arbejdsplads:

Få tips til at skabe et miljø, der opfordrer til bevægelse og aktivitet blandt kollegerne, hvilket kan bidrage til at styrke teamfølelsen og samarbejdet på tværs af afdelinger.

Afprøv enkle Kontor-Yoga– og strækøvelser:

Lær øvelser, der kan udføres ved skrivebordet for at lindre spændinger og mindske stressniveauet blandt medarbejderne, hvilket kan bidrage til et mere afbalanceret og sundt arbejdsmiljø.

Kontakt mig for at få mere information om workshoppen og hvordan den kan tilpasses jeres behov:

FAQ

1. Hvordan hjælper workshoppen arbejdspladsen og vores medarbejdere?

Workshoppen “Fra Stillesiddende til Strålende” kan gavne din arbejdsplads og medarbejdere på flere måder.

Ved at deltage i workshoppen lærer jeres medarbejdere om vigtigheden af fysisk aktivitet for deres mentale sundhed skyld, samt effektive strategier til at reducere stress og øge deres energiniveau og fokus.

Desuden kan workshoppen bidrage til at styrke medarbejdernes samarbejde og teamånd, da den opfordrer til deling af erfaringer og fælles mål for sundhed og velvære på arbejdspladsen.

Der er i både internationale og danske studier belæg for at sundhedsfremmende tiltag fører til mere motiverede ansatte, der er mere tilfredse med jobbet, engagerede, har et lavere sygefravær og er mindre tilskyndede til at skifte arbejde.

Ifølge erfaringer fra Tyskland er der et ”Return On Investment” hos virksomheder der har investeret målrettet i sundhedsfremme og stressforebyggelse på mellem 2½ og 5 baseret på bl.a. fald i sygefravær, øget produktivitet, kvalitet og arbejdsmoral, tværfagligt samarbejde m.m.

Så der er mange gode argumenter for at fremme den mentale sundhed ved hjælp af fx Workshoppen ”Fra stillesiddende til strålende”.

Vil du gerne vide mere om, hvordan sundhedsfremmende tiltag kan være en fordel for din virksomhed, kan du læse mere i rapporten “Sundhed og Trivsel på arbejdspladsen” fra Sundhedsstyrelsen” (PDF).

2. Hvem er workshoppen målrettet mod, og hvem kan deltage?

Workshoppen er for alle der interesserer sig for hvordan aktivitet og bevægelse kan fremme den mentale sundhed. Den er, som titlen angiver, målrettet ansatte (herunder naturligvis også ledere) med et stillesiddende arbejde.

3. Er der nogen krav til deltagelse, f.eks. specifikke fysiske evner eller udstyr?

Nej, alle med interesse i at bedre den mentale sundhed kan deltage. Eneste krav er enten et lokale hvor workshoppen kan afholdes med mulighed for at tilslutte en PC til en skærm, så alle kan følge med eller evt. online deltagelse. Kontakt mig for at høre mere om mulighederne på din arbejdsplads.

4. Er der mulighed for at tilpasse workshoppen til vores specifikke behov eller udfordringer på arbejdspladsen?

Ja, det kan godt lade sig gøre, at jeg tager udgangspunkt i jeres specifikke udfordringer og behov. Du er altid velkommen til at booke en afklarende samtale med mig for yderligere oplysninger.

5. Hvordan foregår tilmeldingsprocessen, og hvad er omkostningerne ved deltagelse?

Workshoppen “Fra stillesiddende til strålende” aftales individuelt med dig og din virksomhed.

Du er altid velkommen til at booke en afklarende samtale, hvor vi sammen finder frem til den bedste løsning for din arbejdsplads og evt. finder det tidspunkt der passer bedst ind i jeres kalender.

Prisen afhænger af jeres behov for individuel tilpasning, men en 2 timers workshop starter ved 8.500 kr. + moms (+ evt. transport).

Husk at undersøge, om din virksomhed er berettiget til tilskud fra Vellivforeningen eller via Danmarks Mentale Sundhedsdag i uge 41.

6. Hvordan er workshoppen struktureret, og hvor lang tid varer den?

Workshoppen varer i udgangspunktet 2 timer, men der er mulighed for individuel tilpasning, alt efter jeres behov.

Den er et godt mix af oplæg fra mig, afprøvning af effektive og hjernevenlige øvelser, og individuel/gruppevis arbejde. Med andre ord giver den jer det første dybe spadestik og gode redskaber til at komme godt i gang med at bedre den mentale sundhed på jeres arbejdsplads.

7. Hvordan kan vi måle effekten af workshoppen på vores arbejdsplads?

Effekten af workshoppen kan måles på flere måder, herunder:

  • Medarbejderfeedback: Indsamling af feedback fra deltagerne efter workshoppen kan give værdifuld indsigt i deres oplevelse og læring. Spørgeskemaer eller evalueringer kan anvendes til at vurdere, hvordan deltagerne har draget fordel af workshoppen og identificere eventuelle områder til forbedring.
  • Ændringer i adfærd og praksis: Observering af ændringer i medarbejdernes adfærd og praksis på arbejdspladsen kan være en indikator for workshoppens effektivitet. Dette kan omfatte øget deltagelse i fysisk aktivitet, implementering af nye stressreducerende strategier og oprettelse af et mere dynamisk arbejdsmiljø.
  • Sygefravær og produktivitet: Analyse af sygefraværsrater og produktivitetsniveauer før og efter workshoppen kan give indblik i dens indvirkning på medarbejdernes helbred og effektivitet.
  • Kulturelle ændringer: Observering af eventuelle ændringer i arbejdspladskulturen, herunder øget fokus på trivsel, fremme af aktivitet og åbenhed omkring mental sundhed, kan indikere en positiv indvirkning af workshoppen.

 

Ved at kombinere disse metoder kan virksomheden få en helhedsorienteret forståelse af workshoppen effekt på arbejdspladsen og medarbejderne.

8. Er der mulighed for at tilpasse workshoppen til vores specifikke behov eller udfordringer på arbejdspladsen?

Ja, det kan I sagtens. Jeg har et udkast til et oplæg, der giver jer den basale viden I har brug for at komme videre. Jeg tager gerne eksempler med fra jeres hverdag, for at gøre det konkret og relevant for jer. Selve workshoppen og de opgaver I får at arbejde videre med tager udgangspunkt i jeres hverdag.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte mig, for at høre mere om hvilke muligheder din arbejdsplads har for en mere individuel tilrettelagt workshop.

Bliv klogere på “Fra stillesiddende til strålende”

Find ud af om workshoppen “Fra stillesiddende til strålende” kan være det næste skridt for din virksomhed.

Book en halv times uforpligtende telefonsamtale med mig lige her.

Hej, jeg hedder Heidi

Jeg er uddannet ergoterapeut og brænder for at hjælpe din virksomhed med at få sundere og mere effektive medarbejdere.

Det gør jeg ved at hjælpe jer til en arbejdsdag med mere aktivitet og bevægelse.

I en tid hvor vi bliver mere og mere stillesiddende og trivslen er for nedadgående, er det på tide at se på, hvilke muligheder vi har for at komme op af stolen og ud at bevæge os – uden at gå på kompromis med produktiviteten.